>> ใส่ CODE ง่ายๆ เพื่อทำการขีดเส้นทับตัวอักษร

 

ใส่ CODE ง่ายๆ เพื่อทำการขีดเส้นทับตัวอักษร

ถ้าคุณจะ COPY ด้านล่างให้ทำ HIGHLIGHT แล้วก็ กด CTRL + C หรือ คลิ๊ก MOUSE ขวา แล้วเลือก COPY ครับ

อธิบาย CODE

1.ตัวอักษรสีแดง คือ ส่วนของข้อความที่จะให้ทำการขีดเส้นทับครับ

ต้องใส่ CODE

<strike>ข้อความ</strike>

การแสดงผล

COMPUTER
นำไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบครับ เช่น
COMPUTER เครื่องนี้ราคา 35000 บาท ไม่ขาย ขายเพียง 30000 บาท

โค๊ดจากเว็บไซต์ codetukyang.com