>> บทความสอน Adobe Photoshop

 

1. Tool เครื่องมือต่างๆ

2. แนะนำ Adobe PhotoShop 7.0

3. ทฤษฏีสี

4. หลักการใช้สี

5. หลักการใช้สี Color Contrast (Scheme)

6. หลักการใช้สี Color Harmony (The Box)

7. การทำ Burnt Picture

8. การทำ Combination Layers

9. การทำ Stamp Tool & Quickmask Mode

10. การทำขอบโค้งมน

11. การทำตัวหนังสือแบบ The X-Files

12. การทำตัวอักษรนูนใส

13. การทำตัวอักษรเป็นไฟ

14. การทำปุ่ม (Button)

15. การทำภาพ JIGSAW

16. การทำภาพซีเปียร์

17. การทำลายน้ำ

18. การปรับภาพให้คมชัด

19. การสร้าง TV Line

20. การสร้างเงาบนฉากหลังของวัตถุ

21. การสร้างตัวอักษร 3 มิติ

22. การสร้างตัวอักษร Carved

23. การสร้างตัวอักษร Glowing

24. การสร้างตัวอักษร Rainbow

25. การสร้างตัวอักษรขรุขระ

26. การสร้างตัวอักษรซูม

27. การสร้างตัวอักษรมีขอบ

28. การสร้างตัวอักษรแบบนุ่มนวล

29. การสร้างตัวอักษรหลอดไฟนีออน

30. การสร้างภาพขอบเบลอ (Vignettes)

31. การใส่เส้นกรอบให้กับภาพ

32. Easter Eggs ใน Photoshop 6.0

33. Easter Eggs ใน Photoshop 7.0

34. เทคนิคโฟโต้ชอป วิธีการสร้างรูปทรงบนก้อนเมฆ

35. วิธีการให้สีภาพแบบ high-key

36. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยสีสันเอฟเฟ็คท์สีอินฟราเรด

37. ให ้ Photoshop ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเครื่อง