>> บทความสอน Microsoft Powerpoint

 

1. การเก็บ Template ที่ออกแบบไว้ใช้งาน

2. การจัดเรียง Objects

3. การจัดเรียงลำดับงานที่ซ้อนกัน

4. การจับกลุ่มงาน

5. การใช้ Action Buttons ในการนำเสนองาน

6. การใช้ Callouts

7. การใช้ภาพเป็น Background รวมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป

8. การใช้รูปภาพเป็น Background

9. การใช้เส้นที่เป็นจุดเชื่อมต่อ

10. การตกแต่งพื้นหลังด้วยรูปแบบ Texture

11. การตกแต่งพื้นหลังแบบ Gradient

12. การทำให้โชว์สไลด์ไม่หยุดใน Ms Powerpoint 2003

13. การแทรกแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง

14. การเปลี่ยนสีในสไลด์ (Standard)

15. การเปลี่ยนสีสไลด์ (Custom)

16. การเปลี่ยนสีสไลด์โดยใช้เมนู Background

17. การเลือกพื้นของงานนำเสนอ

18. บทความและรูปภาพการวาดกราฟวิธีลัด

19. การวาดรูป Flowchart

20. การวาดรูปโดยใช้ Basic Shapes

21. การวาดรูปโดยใช้เส้นอิสระ

22. การสร้างตารางใน Ms Powerpoint

23. การสร้างแผนผัง Organization Chat

24. การใส่ Header และ Footer

25. การใส่ Movies

26. การใส่เสียงเพลงจาก CD เพลง

27. เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์

28. ลูกเล่นการนำเสนองาน

29. ลูกเล่นการแสดงข้อความ

30. วิธีเพิ่ม Undo ใน PowerPoint

31. ข้อห้ามในการทำสไลด์บน PowerPoint